Aanvullende voorwaarden

Waar moet de (advertentie)video aan voldoen?

 • Teksten zijn goed leesbaar en in correct Nederlands of Engels geschreven.
 • Inhoud is correct en begrijpelijk voor de doelgroep.
 • Afbeeldingen zijn toepasselijk en duidelijk.
 • Contactgegevens zijn relevant, kloppend en actief.
 • Verklaringen berusten op waarheid.
 • Identiteit van de adverteerder wordt duidelijk gecommuniceerd door vermelding van een (organisatie)naam, logo en/of website.
 • Adverteerder beschikt over alle wettelijke rechten voor de verspreiding van de informatie en beelden in de video.
 • (Advertentie)video voldoet aan de regelgeving van de Reclame Code Commissie.

Wat is niet toegestaan in de (advertentie)video?

 • Misleidende reclame
 • Reclame voor soft- en harddrugs of druggerelateerde producten, tabak of tabak-gerelateerde producten.
 • Agressieve reclame waaronder advertenties die oproepen of aanzetten tot discriminatie, geweld of andere strafbare feiten.
 • Reclame voor producten die ontworpen zijn om bepaalde wetten te omzeilen en andere illegale producten en/of diensten.
 • Aanstootgevende, omstreden of ongepaste inhoud die als kwetsend kan worden ervaren inclusief negatieve uitlatingen over personen, organisaties of andere groepen.
 • Gebruik van inhoud zonder daar toestemming voor te hebben, die inbreuk maakt op (intellectuele eigendom) rechten van derden, of op een andere wijze wettelijk niet is toegestaan.
 • Plaatsing van vertrouwens-, kwaliteits- of ander soortgelijk labels zonder dat daarvoor de vereiste toestemming is verkregen.
 • Overtreding van de regelgeving van de Reclame Code Commissie.

N.B. Indien een locatiehouder van mening is dat een bepaalde video niet passend is voor zijn/haar locatie is hij/zij gerechtigd om verwijdering van deze video bij ons aan te vragen.

N.B. Advertenties worden afhankelijk van het type locatie ingericht. Zo zullen er (tenzij er toestemming is verleend door de locatiehouder) nooit concurrerende advertenties worden vertoond (bijvoorbeeld reclame van een restaurant bij een ander restaurant).

×